Menu Zamknij

Jezioro Łebsko

Jezioro Łebsko położone jest na Wybrzeżu Słowińskim. W miejscu dzisiejszej Łeby już w X wieku istniała osada nazywana Coszczewiczyn, która z czasem rozrosła się do rozmiarów miasteczka, w XV wieku znanego już jako Łeba. Prawdopodobnie w średniowieczu tak właśnie nazywano ogołocone już wówczas z lasów wydmy, na których położona była ta nadmorska miejscowość. Podobno miasteczko dało nazwę jezioru, które nazywano Łebsko lub Jezioro Łebskie.

Jezioro Łebsko

Jezioro Łebsko jest trzecim co do wielkości i największym polskim jeziorem przybrzeżnym. Jest to jezioro przepływowe w zlewni rzeki Łeby. Część dna akweduktu leży poniżej poziomu morza, a stan wody w jeziorze jest średnio o 9 centymetrów wyższy od stanu wody w morzu. Jezioro od Morza Bałtyckiego oddziela Mierzeja Łebska. Pod wpływem między innymi mieszania się wód morskich i wód jeziora Łebsko (przeciętnie od 40 do 67 dni w roku, gdy stan wody w Bałtyku jest wyższy od wód jeziora), jest ono mocno zasolone. Wymiana wód w jeziorze następuje dziewięciokrotnie w ciągu roku.

Mapa Wybrzeże Słowińskie

Jezioro Łebskie ma 7140 ha powierzchni. Jest stosunkowo płytkie, maksymalna jego głębokość wynosi 6, 3 m, natomiast głębokość średnia to zaledwie 1, 6 m. Z tego powodu fale powstające w trakcie sztormów są bardzo groźne i niebezpieczne. W przeszłości dochodziło nawet do przerwania mierzei i ogromnych wlewów morskich. Jezioro pochłonęło też wiele ofiar. Mimo to, należy ono do ulubionych przez turystów miejsc wycieczek statkiem.

Źródło: M. Bralczyk, Tajemnice jeziora Łebsko. „Aura” 2002 nr 10, s. 21-24.

Jezioro Łebsko – Obejrzyj film

Łowisko Łebsko

Łowienie z łodzi

  • Południowa część jeziora ograniczona linią prostą, łączącą ujście rzeki Łeby do jeziora Łebsko na wschodzie do wieży widokowej w miejscowości Kluki na zachodzie. Obowiązuje zakaz połowu ryb w 300 m pasie wody przylegającym do brzegu jeziora na odcinku od wieży widokowej w Klukach do miejscowości Lisia Góra.
  • Wschodnia część jeziora ograniczona linią prostą łączącą pomost i wieżę widokowa w Rąbce na północy i wierzchołek płw. Żarnowskiego na południu, w terminie od 1 czerwca do 15 października. Obowiązuje zakaz połowu w 300 m pasie wody przylegającym do płw. Żarnowskiego, a na pozostałym akwenie zakaz wpływania w pas trzcin i oczeretów.

Łowienie z brzegu

  • Lewy i prawy brzeg rzeki Łeby, od granicy Parku w górnym jej biegu do mostu drogowego na trasie Izbica – Gać;
  • Lewy brzeg rzeki Łeby, od mostu drogowego na trasie Izbica – Gać do jeziora Łebsko;
  • Rzeka Stara Łeba, od mostu drogowego przy miejscowości Izbica do ujścia do jeziora Łebsko;
  • odcinek brzegu jeziora pomiędzy ujściem rzeki Łeba i ujściem rzeki Stara Łeba;
  • lewy i prawy brzeg rzeki Łeby od wypływu z jeziora Łebsko do granicy Parku;
  • kanał Gardno-Łebsko od przepompowni obok miejscowości Przybynin do wału ochronnego przy kanale melioracyjnym biegnącym wzdłuż jeziora Łebsko;
  • kanał Łupawa-Łebsko od granicy Parku do kanału melioracyjnego za ostatnim przepustem w kierunku jeziora Łebsko;
  • odcinek brzegu jeziora Łebsko od ujścia rzeki Pustynki do kanału przy przepompowni w Klukach.

Na podstawie: http://slowinskipn.pl/pl/dla-wedkarzy/udostepnione-lowiska